4-Folder-crinoiden-uitsn-bew-profiel-Nik-sh-1500-220--titel.jpg

NIEUW Geologie van Nederland

deel 0 Inleiding; Update
deel 01  Fossielen uit het Oostelijk grind
deel 1 Precambrium / Ordovicium
deel 2 Siluur
deel 3 Devoon
deel 4 Carboon
deel 5  Perm
deel 6  Trias
deel 7  Jura
deel 8  
deel 9  
Na een voorbereidende periode van een jaar staat nu een nieuwe serie iBooks voor stichting GEA klaar. De GEOLOGIE VAN NEDERLAND. Deze serie vormt een aanvulling op het pallet van diverse geologische onderwerpen van de iBooks en daarmee op de verschillende aspecten waar de stichting zich mee bezig houdt.

We hebben geprobeerd om niet het wiel opnieuw uit te vinden maar bestaande kennis van experts en instituten tezamen te brengen binnen bepaalde tijdszones. Daarnaast zijn een aantal belangwekkende artikelen die in GEA en Grondboor & Hamer zijn verschenen, opgenomen om ze zo in te kaderen in een breder beeld.

Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van een aantal dezelfde bronnen per deel:
  • de website Geologie van Nederland, beheerd door Naturalis
  • de website BRO loket, beheerd door TNO
  • de artikelen uit Gea en Natuurtijdschriften / Kennislink die betrekking hebben op het onderwerp
  • de website Meteo Maarsen
  • een aantal standaardwerken m.b.t. de Geologie van Nederland mbv de auteurs en uitgevers daarvan
  • de website YouTube als aanvullende bron voor audio visuele informatie over details
  • het iBook Fossielen uit het Oostelijk grind van Jaap Dreef, als apart boek en per hoofdstuk weer in ieder iBook terug te vinden