• Stichting Geologische Aktiviteiten
 • Stichting Geologische Aktiviteiten
 • Stichting Geologische Aktiviteiten
 • Stichting Geologische Aktiviteiten
Previous Next

Deze website maakt gebruik van cookies.

Ik ga akkoord
Hier volgen een aantal wijzigingen voor het bezoek aan de groeve Bierghes in België:

Tot vorig jaar was er voor bezoekers de mogelijkheid op vrijdag na aanmelding op de weegbrug te gaan zoeken. Helaas heeft de groeve-directeur moeten constateren dat een aantal verzamelaars zich niet wensen te houden aan de richtlijnen m.b.t. het bezoek aan de groeve en met name het zoeken in de wanden of aan de wanden, hetwelk erg gevaarlijke situaties kan opleveren. Dit geldt overigens niet alleen voor Nederlandse verzamelaars. Daarom heeft de directeur mij het volgende geschreven als regel voor het bezoek:

"Vanuit het standpunt van de groeve is het allerbelangrijkste de veiligheid van de mensen die de groeve bezoeken. De bezoekers uit Nederland die problemen veroorzaakten hadden zichzelf in ontoelaatbare levensgevaarlijke situaties gebracht. De 'problemen' i.v.m. verkoop, jaloezie, enz. zijn voor de groeve van ondergeschikt belang!

Sinds deze winter werden de regels voor het bezoek van de groeve aangepast:
 1. Bezoeken zijn mogelijk op vrijdag tijdens de maanden december, januari, februari en maart
 2. Er dient mij op voorhand een verzoek per mail gestuurd te worden, op dewelke ik positief of negatief zal antwoorden
 3. Maximum 1 bezoek per persoon voor het seizoen
 4. De namen van de personen die toegelaten zijn staan genoteerd op een lijst die te vinden is aan de weegbrug
 5. Enkel de namen die op de lijst staan worden toegelaten
 6. De bezoekers dienen het bijgevoegde document ondertekend mee te brengen en af te geven aan de weegbrug
 7. De bezoeken kunnen plaatsvinden van zonsopgang tot zonsondergang, indien het weer het toelaat.
Het eeuwige probleem is dat volwassen mensen zich laten verleiden om zichzelf in gevaarlijke situaties te brengen om het mooiste stuk steen te gaan halen."

Jammer, maar begrijpelijk gelet op het feit dat sommigen de gastvrijheid blijkbaar niet op waarde weten te schatten.

Hans Sanders
voorzitter Stichting GEA

De foto in de GEA nieuwsbrief is gemaakt door Harjo Neutkes
 • Geen reacties gevonden
Powered door Komento

Agenda

Voor een overzicht van de geplande geologische activiteiten (voorheen GEA Kalender), zie geologie.nu