• Stichting Geologische Aktiviteiten
  • Stichting Geologische Aktiviteiten
  • Stichting Geologische Aktiviteiten
  • Stichting Geologische Aktiviteiten
Previous Next

Deze website maakt gebruik van cookies.

Ik ga akkoord
auvergne intro

Auvergne

Land van vulkanen, maaren, pingo's en kloven

Frankrijk is niet alleen voor veel Nederlanders vakantieland nummer één, maar dit jaar ook het thema van de Mineralenbeurs die op 16 oktober as. plaatsvindt in De Meent in Amstelveen. Met speciale aandacht voor de Auvergne, het land van vulkanen, maaren en pingo's. Met een serie tweets over geologisch interessante plekken in de Auvergne hopen wij de interesse te wekken voor het geologische verleden van deze streek, voor de geologie in het algemeen en natuurlijk, voor de komende Mineralenbeurs.

In het gebied wat nu Auvergne heet, was 'vroeger' sprake van enorme vulkanische activiteit. Het gebied bestaat uit meerdere generaties vulkanisme. De verschillende typen vulkanisme worden verklaard uit het feit dat er magma's van verschillende chemische samenstelling naar boven zijn gekomen, vanuit verschillende dieptes.

Chaîne des Puys


chaine des puys
Chaîne des Puy, een waarlijk museum van vulkanen
De Chaîne des Puys is recent ontstaan in het (Pleistoceen-Holoceen). De keten van vulkanen is zichtbaar langs een breukzone en zijn herkenbaar als cindercones (slakkenkegels), lavakoepels en maaren. De Chaîne des Puys werd gevoed door zuur en wat minder zuur magma. De lavakoepels en de maaren ontstonden door zuur magma. Slakkenkegels zijn het gevolg van wat minder zure magma (stromboli type) en minder explosief vulkanisme vergeleken bij bijvoorbeeld de maaren. Het zijn met name de maaren die met veel spektakel zijn ontstaan.

De Chaîne des Puys is een waarlijk museum van vulkanen en is het product van zeer diverse vulkanische activiteiten. Nergens op de wereld is er op een beperkt oppervlak, in een zeer goed bereikbaar gebied, een zo groot aantal goed bewaarde vulkaanvormen aanwezig die een zo grote variatie tonen.


Monts Dore


intro monts dore
Monts dore
De Auvergne bestaat uit meerdere generaties vulkanisme. De Monts Dore zijn veel ouder dan de Chaîne des Puys. Het gaat hier om vulkanen van een ander type. Monts Dore zijn stratovulkanen, van Miocene tot Pleistocene ouderdom. De Mont Dore is waarschijnlijk gevoed met magma van 'intermediaire' samenstelling (tussen basisch en zuur in – zuur betekent veel SiO2, dus weinig vloeibaar en snel explosief). Doordat de Mont Dore zuurder materiaal kreeg verklaart dit de explosieve uitbarsting ervan.

Vulkanische toeristische attracties zijn: de rotsformatie Tuilière en Sanadoire en vulkanische meren zoals Lac Chambon in het noordoosten en het Lac Pavin in het zuidoosten.


Cantal


cantal
Cantal
In het gebied wat nu de Auvergne heet was ‘vroeger’ sprake van enorme vulkanische activiteit en zijn ook de vulkanen van de Cantal gevormd. De Monts du Cantal zijn de overblijfselen van de grootste stratovulkaan van Europa, hij   bedekt een oppervlak van rond de 2500 km2. De vulkaan heeft zich opgebouwd op het plateau dat op  een hoogte ligt van rond de 1000 meter. De Cantal verheft zich nu een kleine 900 meter boven het  plateau, maar heeft een veel grotere hoogte gekend. Doordat de vulkaan sterk geërodeerd is door erosie van water en de  Kwartaire gletsjers tijdens de verschillende ijstijden. Er wordt aangenomen dat de top een hoogte heeft bereikt van tenminste 3000 meter.


Devès


intro deves
Devès


Aubrac


aubrac
Aubrac, restantent uit de IJstijd
Het plateau van de Aubrac is één van de gebieden met de grootste gemiddelde hoogte van het Massif Central. Het vulkanische deel betreft vooral de zuidwestelijke helft, het Plateau de la Viadène. De Aubrac is daarnaast bekend om de grote invloed die de glaciaties tijdens verschillende koudeperioden van het Pleistoceen op het landschap hadden.


Velay / Het Bekken van Le Puy


00 intro le puy
Velay / Het Bekken van Le Puy
De vulkanische Velay kan in vier delen worden opgedeeld; het Bekken van Le Puy, het Bekken van Emblavès, het Plateau van de Haut-Velay en de Slenk van de Boutières. In het Bekken van Le Puy liggen enkele van de bekendste vulkanen van Auvergne. In het Bekken van Le Puy zijn op diverse plaatsen prachtige vergezichten op vulkanen in de omgeving te zien. Opvallend zijn de ronde, koepelvormige bergen in het oosten, in de Emblavès.


Velay / Het Bekken van de Emblavès


00 intro emblaves
Velay / Het Bekken van de Emblavès
De slenk werd gedempt met Eoceen en Oligoceen materiaal. Hierin kwamen enkele vulkanen tot ontwikkeling, vooral in het Mioceen. Deze zijn in de loop van de tijd ontmanteld en enkel de harde gesteenten zijn bewaard gebleven. Dit worden sucs genoemd. Zij hebben een markante, ronde vorm. In de ijstijden lagen op bergen als de Meygal en de Mézenc gletsjers waarop zich puin ophoopte. Dit puin werd samengehouden door het ijs en schoof als tongen bergafwaarts. Na het smelten van deze gletsjertongen bleven de rotsblokken als stenenrivieren achter.


Velay / Het Plateau van de Haut-Velay


00 intro haut velay
Velay / Het Plateau van de Haut-Velay
De Haut-Velay ligt tussen de Meygal in het noorden en de Mézenc in het zuiden. Het is een hoogvlakte waar in het Mioceen vele bazaltstromen zijn uitgevloeid over de Hercynische granitische ondergrond. Ook zijn er enkele maaren gevormd.


Velay / De Slenk van de Boutières


00 intro slenk boutieres
Velay / De Slenk van de Boutières
Hier liggen enkele hoge toppen met markante voorkomens. Anders dan de meer noordelijke bekkens is de slenk van de Boutières niet met sediment gevuld. De granitische ondergrond komt direct aan de oppervlakte en is -mits ontsloten- te zien. Er zijn diverse sucs van fonoliet maar de erosie heeft hier tot op grote diepte ingegrepen, zodat er "wortels" van het vulkanisme zijn blootgelegd.Meer info

Meer lezen over de vulkanen van de Auvergne? Klik hier

Agenda

Voor een overzicht van de geplande geologische activiteiten (voorheen GEA Kalender), zie geologie.nu