ZS-PMax-Fluoriet-1500-x-220-definitief_verdonkerd.jpg

Privacyverklaring

Stichting GEA | Privacy beleid versie maart 2020

Algemeen

Onderstaande privacyverklaring is opgesteld door en van toepassing op Stichting Geologische Aktiviteiten (St. GEA), geregistreerd bij de kamer van koophandel onder nummer 41198447. De privacyverklaring is goedgekeurd door het Bestuur van St. GEA en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die sinds 25 mei 2018 gehandhaafd wordt.

Omdat u donateur wilt worden (of reeds bent) van St. GEA, hebben wij een aantal persoonsgegevens van u nodig voor:

 • De donateursadministratie en financiën;
 • Het toezenden van het tijdschrift GEA. 

Voor de donateursadministratie en –financiën zijn dat:

 • Uw geslacht, voor-en achternaam
 • Uw woonadres (adres, woonplaats, postcode)
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Uw bankrekeningnummer

Voor de toezending van het tijdschrift Gea:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw woonadres

Persoonsgegevens: verstrekking op vrijwillige basis

St. GEA gebruikt deze persoonsgegevens om haar doelstelling uit te kunnen voeren, te weten:

 • Het uitbrengen en distribueren van het tijdschrift GEA en haar nieuwsbrief;
 • Het organiseren van contact- en studiedagen;
 • Het organiseren van de GEA-beurs. 
 • Het in kringverband of in een werkgroep uitvoeren van activiteiten. 

In voorkomende gevallen, zoals bij excursies, hebben wij meer persoonlijke gegevens van u nodig. U zult daar altijd eerst om gevraagd worden.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden

St. GEA verstrekt deze persoonsgegevens op een uitzonderingen na niet aan derden. Deze uitzondering is de drukker van het tijdschrift Gea, welke onlosmakelijk verbonden is aan het donateurschap. De drukker verwerktuw persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van en ten behoeve van de (doelstellingen) van St. GEA. Met de drukker is een verwerkersovereenkomst afgesloten, om uw privacy te waarborgen.

Beveiligde opslag van uw persoonsgegevens

De door u verstrekte persoonsgegevens worden door St. GEA in een beveiligde omgeving opgeslagen. Interne inzage en verwerking daarvan is uitsluitend voorbehouden aan personen die daartoe door het bestuur van St. GEA zijn gevolmachtigd. Deze gevolmachtigden hebben hiervoor een geheimhoudingsverklaring ondertekend.

Bewaartermijn van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang u donateur van St. GEA bent. Na beëindiging van het donateurschap worden uw gegevens maximaal 2 jaar bewaard, voor zover er voor de financiële administratie een bewaarplicht geldt. In het geval van St. GEA is dit 5 jaar.

Recht op inzage, aanpassing en verwijdering

U heeft het recht om het verzoek in te dienen uw persoonsgegevens te laten aanpassen, in te zien of te verwijderen. Het is mogelijk dat u hierbij om uw legitimatie wordt gevraagd.

Op de GEA-beurs en andere GEA-manifestaties worden foto’s gemaakt. Deze worden gemaakt door het bestuur van St. GEA aangewezen personen, herkenbaar aan een badge. De foto’s kunnen op de GEA website, de GEA Facebook pagina, het GEA twitter account of de site www.geologie.nu gebruikt worden voor promotie doeleinden t.b.v. de GEA en haaractiviteiten. De foto’s worden niet aan derden verstrekt. Als u een door de fotograaf ter plekke gemaakte of op genoemde Social Media geplaatste foto verwijderd wilt hebben, dan kunt u daartoe een verzoek indienen. Wij zullen de foto dan zo snel mogelijk verwijderen. 

Voor inzage, aanpassing of verwijdering kunt u ons mailen op: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Het kan zijn dat naar uw legitimatie wordt gevraagd.

Incidenten met uw persoonsgegevens

Als er sprake is van een incident (een zogenaamd datalek) aangaande uw persoonsgegevens dan stellen wij u, behoudens zwaarwegende redenen, daarvan onverwijld op de hoogte indien er concrete kans is op negatieve persoonlijke gevolgen. Wij streven ernaar dit te doen binnen 72 uur nadat wij dit datalek hebben ontdekt of hierover zijn geïnformeerd.

Klachtenprocedure

Indien u een klacht heeft (over het gebruik van uw persoonsgegevens) kunt u deze indienen bij het met privacy beleid belaste bestuurslid via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

De verklaring wordt aan elke nieuwe donateur (schriftelijk) uitgereikt en is gepubliceerd in het tijdschrift GEA alsmede op de beveiligde website van St. GEA (https://www.gea-geologie.nl)

***

Klik hier om de privacyverklaring van stichting GEA te downloaden.