839-tm846-ZS-DMap-NIK-versch-uitsn-1500-x-220--definitief.jpg

Hand-determinatie gids mineralen


determinatie 2017
Paul Tambuyser heeft als slotstuk bij zijn serie IBOOKS Mineralen leren herkennen een handige determinatie-gids gemaakt, die op een iPhone of iPad te gebruiken is op reis, excursie of vakantie. In de determinatietabel zijn een 130-tal mineraalsoorten opgenomen. Gezien de variabiliteit van sommige kenmerken moeten een aantal van deze mineraalsoorten op meerdere plaatsen in de tabellen worden ingelast. Daarom omvatten de tabellen in totaal 195 items. Voor het leren mineralen herkennen is deze determinatietabel ook erg geschikt mits ze gebruikt wordt binnen het kader van begeleide oefeningen. Bij dergelijke oefeningen wordt uitsluitend met mineralen gewerkt die in de determinatietabel voorkomen. Op die manier leert men deze mineralen nauwkeurig te observeren en hun kenmerken in te schatten.

In de tabellen wordt, net zoals in de overige tekst, voor de mineralen de officiële benaming gebruikt en variëteitnamen vermeden. Aanvaarde benamingen voor mengsels (kaolien), gesteente (bauxiet) en de verzamelnaam 'limoniet' worden wel gebruikt.

Een aantal associaties zijn erg typisch en bijgevolg een hulpmiddel bij het herkennen en determineren van sommige mineralen. De mineralen die in het laatste vakje van de determinatietabel worden opgesomd, begeleiden dikwijls het betreffende mineraal. Hun aanwezigheid op een te determineren specimen kan soms een determinatie bevestigen. Hun afwezigheid laat over het algemeen geen besluiten toe. Tenslotte is er voor cursusdoeleinden een werkblad Mineralen herkennen toegevoegd.

Wij wensen iedereen veel plezier met deze gids die hier gratis te downloaden is