• Stichting Geologische Aktiviteiten
  • Stichting Geologische Aktiviteiten
  • Stichting Geologische Aktiviteiten
  • Stichting Geologische Aktiviteiten
Previous Next

Deze website maakt gebruik van cookies.

Ik ga akkoord

In het komende jubileumnummer van Gea schrijft Joke Stemvers voor de laatste keer. Zij heeft enige tijd geleden een herseninfarct gekregen en raakte daardoor zeer beperkt in dat wat ze kon doen. Op 18 september kregen we het bericht dat Joke Stemvers is overleden.

Joke was vanaf het begin de belangrijkste redacteur en ook schrijfster tezamen met anderen voor het blad Gea. En zij was daarin niet alleen veeleisend voor zichzelf maar ook naar haar haar medegezinsleden als ook naar de andere auteurs die een bijdrage leverden. Haar enorme netwerk zorgde voor een vloed aan informatie die tot artikelen werden omgetoverd, getuige haar vele bijdrages en leiding aan de specials van Gea. Tot februari van 2018 was ze nog steeds op haar manier actief voor het blad dat haar kind was geworden.

Joke en haar man Piet stonden 50 jaar geleden aan de wieg van Stichting GEA en het tijdschrift Gea.
Het is bijzonder jammer dat Joke het speciale jubileum nummer dan ook niet meer heeft kunnen meebeleven.
Stichting GEA is haar en haar gezin dan ook veel dank verschuldigd en heeft dat mede tot uitdrukking kunnen brengen in hun beider koninklijke onderscheiding en het toekennen van een door GEA speciaal gegraveerde steen.

Hans Sanders, voorz.

Agenda

Voor een overzicht van diverse geologische activiteiten in Nederland, zie geologie.nl

Op de kalender staan vermeld:
>de programma's van de GEA kringen
>mineralen- fossielenbeurzen
>programma's van de NGV afdelingen

 Kortom alles wat er is te doen of te beleven in Nederland op het gebied van geologie, mineralogie, edelsteenkunde en fossielen, vind je op
de kalender.