• Stichting Geologische Aktiviteiten
  • Stichting Geologische Aktiviteiten
  • Stichting Geologische Aktiviteiten
  • Stichting Geologische Aktiviteiten
Previous Next

Deze website maakt gebruik van cookies.

Ik ga akkoord
zoeken-vindenHet zijn drie verschillende dingen die heel vaak bij elkaar komen in de dagelijkse praktijk van de amateur geoloog verzamelaar.
Maar het laat ook zien dat er drie dingen zijn, die je moet leren om nog meer te kunnen genieten van uw hobby.

De eerste vraag is: waar moet ik zoeken?
Boeken, meestal per land in de eigen taal, geven vaak erg goede informatie in die gevallen waarin de geologie van een land al aardig in kaart en beeld is gebracht.
Het internet laat informatie zien via databases zoals Mindat.org, die je ook verder kunnen helpen met het bepalen waar je kunt gaan zoeken in een bepaalde omgeving.

De tweede vraag komt dan vanzelf: wat heb ik nu gevonden?
Vele kringen zorgen voor de basiskennis die nodig is om de mineralen van elkaar te onderscheiden (determineren noemt men dat). En als men er dan niet uitkomt heeft de stichting GEA altijd wel specialisten bij de hand die op bepaalde events aanwezig zijn en je kunnen helpen bij het bepalen wat er nu gevonden is. Daarnaast helpt het om enige kennis te hebben van de juiste spellingswijze van mineraalnamen. Zie hiervoor deze korte handleiding.

De derde vraag tenslotte is: is dit alles of moet ik nog wat doen om het mineraal, het fossiel, de steen beter tot zijn recht te laten komen?
Sommige vondsten, met name fossielen, vragen nog wel eens maatregelen om uit elkaar vallen te helpen voorkomen door ze te conserveren of te prepareren. Sommige gesteenten of stenen moeten worden gezaagd, gepolijst en/of gefacetteerd worden om hun echte schoonheid aan het daglicht te laten komen.

Boven alles zijn een aantal voorwaarden van belang. Zorg dat je:
  1. toestemming hebt van de grondeigenaar waar je wilt gaan zoeken. Of dat nu een veldje is, een groeve of open mijn, toestemming is noodzakelijk.
  2. persoonlijke beveiligingsmiddelen (helm, veiligheidsbril, handschoenen, veiligheidsschoeisel) gebruikt voor je eigen en andermans veiligheid. Stenen zijn vaak erg hard, versplinteren of komen zo maar uit een wand rollen en kunnen levensgevaarlijke verwondingen aanbrengen.
  3. het juiste en kwalitatief goed gereedschap hebt waardoor je voorkomt dat er ongelukken gebeuren door materiaal-falen of breuken. Op de GEA Beurs staan leveranciers met goede gereedschappen.
  4. geen schade aanricht aan eigendommen van de grondeigenaar en laat ook niets achter, dat een ander zou moeten opruimen omdat het schade aan het ontginningsproces zou kunnen aanrichten van groeves of mijnen

Via onderstaande websites kun je gegevens over vindplaatsen te weten komen.
Stichting Geologische Aktiviteiten neemt geen verantwoording voor de informatie van deze sites, omdat de Stichting niet zelf de informatie heeft gegeven en/of gecontroleerd. De sites staan echter goed aangeschreven en daarom willen wij ze graag vermelden.

Mineralen vindplaatsen

minerals foundation Partner van Stichting GEA:
Minerals Foundation (www.mineralsfoundation.eu)
   
mindat  Mindat (www.mindat.org)
mineralienatlas Mineralienatlas (op deze site wordt ook beperkt informatie
over fossielen weergegeven) (www.mineralienatlas.de)
webmineral Webmineral (www.webmineral.com)


Fossielen vindplaatsen

fossielnet  Fossiel.net (www.fossiel.net)
visualact Visualact (www.visualact.nl/fossielen)


Agenda

Voor een overzicht van de geplande geologische activiteiten (voorheen GEA Kalender), zie geologie.nu