P4110747uitsn-levend-versch-1500-x-220.jpg

Zoeken, vinden, ontsluiten

zoeken-vindenHet zijn drie verschillende dingen die heel vaak bij elkaar komen in de dagelijkse praktijk van de amateur geoloog verzamelaar.
Maar het laat ook zien dat er drie dingen zijn, die je moet leren om nog meer te kunnen genieten van je hobby.

De eerste vraag is: waar moet ik zoeken?
Boeken, meestal per land in de eigen taal, geven vaak erg goede informatie in die gevallen waarin de geologie van een land al aardig in kaart en beeld is gebracht.
Op het internet zijn veel sites aanwezig die informatie over vindplaatsen geven.

De tweede vraag komt dan vanzelf: wat heb ik nu gevonden?
Vele kringen zorgen voor de basiskennis die nodig is om de mineralen van elkaar te onderscheiden (determineren noemt men dat). En als men er dan niet uitkomt heeft de stichting GEA altijd wel specialisten bij de hand die op bepaalde events aanwezig zijn en je kunnen helpen bij het bepalen wat er nu gevonden is. Daarnaast helpt het om enige kennis te hebben van de juiste spellingswijze van mineraalnamen. Zie hiervoor deze korte handleiding.

De derde vraag tenslotte is: is dit alles of moet ik nog wat doen om het mineraal, het fossiel, de steen beter tot zijn recht te laten komen?
Sommige vondsten, met name fossielen, vragen nog wel eens maatregelen om uit elkaar vallen te helpen voorkomen door ze te conserveren of te prepareren. Sommige gesteenten of stenen moeten worden gezaagd, gepolijst en/of gefacetteerd worden om hun echte schoonheid aan het daglicht te laten komen.

Boven alles zijn bij het bezoek van een vindplaats een aantal voorwaarden van belang.
Zorg dat je:
  1. toestemming hebt van de grondeigenaar waar je wilt gaan zoeken. Of dat nu een veldje is, een groeve of open mijn, toestemming is noodzakelijk.
  2. persoonlijke beveiligingsmiddelen (helm, veiligheidsbril, handschoenen, veiligheidsschoeisel) gebruikt voor je eigen en andermans veiligheid. Stenen zijn vaak erg hard, versplinteren of komen zo maar uit een wand rollen en kunnen levensgevaarlijke verwondingen aanbrengen.
  3. het juiste en kwalitatief goed gereedschap hebt waardoor je voorkomt dat er ongelukken gebeuren door materiaal-falen of breuken. Op de beurzen staan vaak leveranciers met goede gereedschappen.
  4. geen schade aanricht aan eigendommen van de grondeigenaar en laat ook niets achter, dat een ander zou moeten opruimen omdat het schade aan het ontginningsproces zou kunnen aanrichten van groeves of mijnen


Via onderstaande websites kun je gegevens over vindplaatsen te weten komen.
Stichting Geologische Aktiviteiten neemt geen verantwoording voor de informatie van deze sites, omdat de Stichting niet zelf de informatie heeft gegeven en/of gecontroleerd. De sites staan echter goed aangeschreven en daarom willen wij ze graag vermelden.

Mineralen vindplaatsen

minerals foundationMinerals Foundation. (www.mineralsfoundation.eu)
De stichting Minerals Foundation (www.mineralsfoundation.eu) heeft als doel het verzamelen, delen en ter beschikking stellen van informatie die gerelateerd is aan mineralogie. Door middel van het aanbieden van een database van mineralenvindplaatsen maken zij het zoeken van mineralen voor iedereen toegankelijker. Een forum biedt aan de gebruikers de mogelijkheid informatie te delen over vindplaatsen en vragen te stellen over alle zaken die met de hobby “mineralen verzamelen” te maken hebben. Er zijn twee vormen van deelname aan MF: Het Bronze membership is gratis en vereist enkel registratie, maar geeft beperkte informatie. Voor het Gold membership wordt om een jaarlijkse donatie gevraagd er zijn dan meerdere vindplaats gegevens beschikbaar.

  

minerals foundationMineralenwereld.  (https://www.mineralenwereld.nl/)
De stichting Mineralenwereld (www.mineralenwereld.nl) heeft als doel het verzamelen, delen en ter beschikking stellen van informatie die gerelateerd is aan mineralogie. Door middel van het aanbieden van mineralenvindplaatsen maken zij het zoeken van mineralen voor iedereen toegankelijker. Een community (forum) biedt aan de gebruikers de mogelijkheid informatie te delen over vindplaatsen en vragen te stellen over alle zaken die met de hobby “mineralen verzamelen” te maken hebben. Er wordt veel aandacht besteed aan blogs (verhalen over het verzamelen) en Youtube filmpjes over het verzamelen op locatie. Om alle informatie te kunnen lezen is registreren of inloggen noodzakelijk.

 

Minmindatdat. (www.mindat.org) Engelstalig. Gratis!
Mindat.org is wereldwijd een toonaangevende organisatie op het gebied van mineralen, vindplaatsen, afzettingen en mijnen.De missie van Mindat.org is om wereldwijd het begrip over mineralen te bevorderen.
Er zijn meer dan 300.000 vindplaats gevens aanwezig op Mindat. Ze zijn o.a. geordend per land.


mineralienatlasMineralienatlas. Duitstalig.Gratis!
Het is een site met zeer veel informatie over mineralen met ook vindplaats informatie (mett ook beperkt informatie over fossielen) (www.mineralienatlas.de)  Fossielen vindplaatsen


fossielnet 

Fossiel.net. (www.fossiel.net) Gratis!
Fossiel.net heeft tot doel een kennis- en communicatieplatform te bieden en valt tegenwoordig onder de "Stichting Paleontica"
Het doel van de stichting is een brug slaan tussen amateurs en professionals, en tussen beginners en gevorderden. Stichting Paleontica is een onafhankelijke en non-profit organisatie. Op de site is een grote hoeveelheid vindplaatsten aanwezig, geordend per land.